Privatlivspolitik

Noise ApS (CVR: 43152076) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Christiansgade 4, 8000 Aarhus C
kontakt@noisemedia.dk og/eller
+45 60520704

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

Når vi i forbindelse med optagelse hos jer kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Dette omfatter personoplysninger om personerne der optræder i det pågældende video- eller billedmateriale. Dette vil udelukkende omfatte almindelige personoplysninger jf. GDPR-artikel 6. 

Formålet med behandling af disse personoplysninger er at producere et færdigt produkt til jer. Her skal det bemærkes at det ikke er vores primære opgave at behandle personoplysninger, men at levere et færdigt produkt til jer.

I tilfælde af, at der optræder personer på video- eller billedmateriale vil vores behandling af disse personoplysninger basere sig på  vores legitime interesse jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at producere et færdigt produkt til jer.

I forlængelse heraf gør vi opmærksom på, at I er dataansvarlige for brugen af personoplysninger, der fremgår af det produkt som vi har leveret til jer.

Video- og billedmateriale jf. ovenstående vil vi som udgangspunkt opbevares i 3 mdr. efter levering. Hvis vi ønsker at opbevare materialet i længere tid, eller hvis vi ønsker at bruge materialet til egen markedsføring, sker dette kun hvis vi har jeres samtykke hertil. 

Når du udfylder konktaktformularen på vores hjemmeside, er det nødvendigt at benhandle dine personlysninger. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, jf. GDPR-artikel 6, herunder dine kontaktoplysninger. 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at komme i kontakt med dig. 

Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse som består i at kontakte dig og tale om et muligt samarbejde. Denne behandlingshjemmel følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler dine personoplysninger så længe ovenstående formål gælder. 

I forbindelse med vores samarbejdsaftale er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger, med det formål at levere de ydelser der følger af samarbejdsaftalen.

Denne behandling af dine personoplysninger baserer sig på vores kontrakt jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi vil behandle dine personoplysninger under hele vores samarbejdsforhold og vil slette dine personoplysninger senest 5 år efter samarbejdsforholdet ophører.

Når du besøger vores hjemmeside, er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Som udgangspunkt sker det med formålet, at stille hjemmesidens indhold til rådighed for dig. Derudover kan behandlingen af dine personoplysninger ske med det formål, at lave målrettet markedsføring eller tracking af din adfærd på hjemmesiden. 

Behandlingen af dine personoplysninger sker som udgangspunkt på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at give dig fuldt udbytte af hjemmesidens indhold. Hvis vi behandler dine personoplysninger med det formål,  at lave målrettet markedsføring eller tracking af din adfærd på hjemmesiden, sker dette på bagrund af, dit samtykke jf. GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a, som du har givet via. cookiebanneret. 

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og se hvad du har givet samtykke til via. cookieindstillingerne som du finder nederst i venstre hjørne alternativt kan du kontakte os og trække dit samtykke tilbage via. ovenstående kontaktoplysninger.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig, bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold og til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor.

Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i henhold til GDPR-kapitel V, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du ønsker det, kan du kontakte os for yderligere oplysninger herom samt udlevering af dokumentation på passende garantier.

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem. Vi holder data ajour Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:
  • opnå indsigt i din personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Sidst opdateret 2024.